TecDOC Inside

Akkupojat käyttää TecAlliance TecDoc Inside - palvelua rekisterinumerohakupalvelussa.

Alla voit lukea TecDoc INSIDE Tekijänoikeustiedotteen.

FI: Tässä näytettyjen tietojen ja tiedostojen sekä erityisesti koko tietokannan monistus ja kopiointi on kielletty. On ankarasti kielletty ilman TecAlliance etukäteen antamaa suostumusta kopioida, jakaa edelleen tietoja tai koko tietokantaa ja/tai sallia kolmannen osapuolen se tehdä. Väärinkäytös tulkitaan tekijänoikeuksiin kohdistuneeksi rikokseksi ja johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.

SV: Det är förbjudet att kopiera här visat data, hela databasen i synnerhet. Det är strängt förbjudet att utan föreliggande tillstånd från TecAlliance duplicera och distribuera datat eller hela databasen och/eller låta tredje part utföra detta. Missbruk betraktas som intrång i upphovsrätten och kommer att åtalas.

EN: The data shown here, especially the complete database, may not be copied. It is strictly prohibited to duplicate the data and database and distribute the same, and/or instruct third parties to engage in such activities, without prior consent from TecAlliance. Any use of content in a manner not expressly authorized constitutes copyright infringement and violators will be prosecuted.

 

Ota yhteyttä

Saat meiltä asiantuntevaa palvelua kaikissa akkuasioissa.

Sähköposti Sähköposti