Vastuullisuus on meille tärkeää

Akkupojat pyrkii kestävään kehitykseen. Vastuullisuustyömme painopisteenä on luoda taloudellista vakautta kannattavalla kasvulla, vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä olla tasa-arvoinen, osallistava ja houkutteleva työnantaja. Haluamme korkealla osaamisellamme vaikuttaa asiakkaidemme ja toimittajiemme komponenttivalintoihin kestävän kehityksen näkökulmasta.

Vastuullisuus OEM-konsernissa

Emoyhtiön johtoryhmä päätti vuoden 2020 lopussa laatia vastuullisuuden kehittämissuunnitelman, jonka tavoitteena on määritellä ja muotoilla selkeämmin tavoitteet konsernin sisäiselle vastuullisuustyölle. Laajan osallistumisen varmistamiseksi, koottiin vastuullisuustyöryhmä, joka koostuu suurimpien yritysten sekä markkinoiden edustajista.

Ensimmäinen askel työssä oli vastuullisuuden sidosryhmäanalyysin ja olennaisuusanalyysin tekeminen konsernitasolla, mikä mahdollisti yleisten vastuullisuustavoitteiden määrittelyn. Vastuullisuustyön kehyksenä toimii YK:n kestävän kehityksen ohjelma (Agenda 2030) ja siinä asetetut 17 tavoitetta.

vastuullisuusraportti
vastuullisuusraportti

Mikä meille on tärkeää?

Tärkeä osa vastuullisuustyötä on vuoropuhelu konsernin sidosryhmien, eli asiakkaiden, toimittajien, työntekijöiden ja omistajien kanssa. Sidosryhmillemme tärkeiden asioiden selvittämiseksi, lähestyimme heitä kyselyllä, joka käsitteli erilaisia kestävän kehityksen kysymyksiä perustuen Agenda 2030:n 17 globaaliin tavoitteeseen. Sidosryhmädialogin vastaukset koottiin yhteen luomaan selkeä kuva siitä, mitkä globaaleista tavoitteista OEM:n tulisi priorisoida kunkin ryhmän mielestä.

Olennaisuusanalyysi

Konserni on nostanut ensisijaisiksi neljä kohtaa, jotka OEM on tunnistanut toiminnalleen sekä sidosryhmilleen merkittävimmiksi. Ensisijaiset tavoitteet kattavat myös kestävän kehityksen kolme näkökohtaa, joihin kuuluvat:

 • Ympäristövastuu
 • Taloudellinen ja eettinen vastuu
 • Sosiaalinen vastuu

Vastuullisuus Akkupojilla

 

8. IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA

OEM varmistaa kestävän talouskasvun sekä työolosuhteet OEM:n ja toimittajiensa työntekijöille.

 • OEM pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan vähintään 10 % vuosittain suhdannesyklin läpi. Vuoden 2021 kasvu oli 15 %.
 • Kaikille työntekijöille pidetään kehityskeskustelu joka vuosi. Vuonna 2021 se pidettiin 
  95 % kaikista työntekijöistä.
 • Työtyytyväisyysindeksin tulee olla yli 4.0. Vuoden 2021 tulos oli 4.0.
 •  OEM toteuttaa toimittaja-arviointeja ja mittaa niiden määrää. Vuonna 2021 arviointeja tehtiin 140.
Akkupojat vastuullisuus tavoite 8

13. ILMASTOTEKOJA

OEM on sitoutunut vähentämään ympäristövaikutuksia alentamalla hiilidioksidipäästöjään.

 • OEM mittaa, asettaa tavoitteet ja vähentää päästöjä Kasvihuonekaasuprotokollan (GHG-Protocol) perusteella. Verrattuna vuoteen 2020, vuonna 2021 vähennettiin jokaisen Scope-luokan eli 1-, 2-, ja 3-luokkien päästöjä.
 • Vuoteen 2030 mennessä OEM-konsernin käyttämä energia on hankittu 100 % uusiutuvista lähteistä.
Akkupojat vastuullisuus tavoite 13

5. SUKUPUOLTEN TASA-ARVO

OEM:n osallistavassa työympäristössä kaikille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet pätevyytensä perusteella ja sukupuolesta riippumatta.

 • OEM haluaa lisätä naisten osuutta uusissa työntekijöissä, tavoitteenaan kasvattaa naisten määrää johtotehtävissä. Vuonna 2021 sekä naisten osuus työntekijöistä että naisjohtajien määrä kasvoi verrattuna edelliseen vuoteen.
Akkupojat vastuullisuus tavoite 5

9. KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA

OEM käyttää laajaa tietämystään tuotteista ja sovelluksista auttaakseen asiakkaitaan tekemään kestäviä komponentti- ja ratkaisuvalintoja.

 • 100 %:ssa suoritetuista toimittaja-arvioinneista tulee arvioida toimittajan ja tuotteiden merkittävimmät ympäristöaspektit sekä tuotteiden laadun kestävyys. Arvioinnit on aloitettu vuonna 2021, ja niitä jatketaan vuonna 2022.
 • OEM viestii selkeämmin markkinointiviestinnässään sekä myyntiprosesseissaan sellaisista tuotteista, jotka ovat hyviä kestävän kehityksen näkökulmasta. Tämä on jo luontainen osa nykyisiä käytänteitä, ja vuonna 2022 viestintää kehitetään edelleen.
Akkupojat vastuullisuus tavoite 9
Ota yhteyttä

Saat meiltä asiantuntevaa palvelua kaikissa akkuasioissa.

Sähköposti Sähköposti